Denne oppgaven går ut på at kunst møter design, og den omhandler kunsthistorie ved at det er hentet inspirasjon fra en selvvalgt kunstretning. Oppgavens hovedessens er storytelling og dramaturgi, og magasinet skal gi leseren en fortelling.
Oppgaven er delt opp to deler, en hvor det gjøres en analyse av kunstretningen vi har valgt slik at vi finner en rød tråd vi kan bruke i oppgaven, og en visuell del hvor vi viser forståelse for kunstretnngen kombinert med design. I denne oppgaven fikk vi mange valgmuligheter mellom ulike kunstretninger og ulike ting vi kunne produsere i den visuelle delen.
Kunstretningen jeg har valgt er kubismen. I den visuelle delen har jeg valgt å produsere tre 3 liters kartonger med vin. Jeg har også valgt å utvide oppgaven ved å produsere tre 750ml vinflasker, vinglass og vinkjøler. 
Back to Top