Denne oppgaven omhandler storytelling og assosierende kommunikasjon. Oppgaven går ut på å dramatisere/visualisere en selvvalgt historie som går over 4 sider. Oppgaven skulle formidle en story etter et selvvalgt tema, og jeg har skrevet denne historien selv.
Magasinets cover har en egenprodusert masthead, og coverbildet viser en rød tråd til den selvskrevende historien som vises i oppslagene.Jeg har i tillegg utformet innholdssider, en informasjonsside og en leder.
Denne oppgaven omhandler også tekniske spesifikasjoner, hvor jeg har jobbet med hyphenation, justification, master pages, paginering, style sheets, tekst composition og å ha et bevisst forhold til valg av typografi. 
Back to Top