Denne oppgaven går ut på å lage en plakat og et program for Slottsfjell festivalen 2016. Designet er utviklet for å skape en tydelig identitet og kommunikasjon for årets festival ved bruk av foto, typografi, farger og komposisjonsprinsipper.
Slottsfjells identitet er ulik og unik hvert år. Oppgavens løsning baserer seg på slottsfjell sin allerede eksisterende identitet i 2016 ved at den henter opp og bruker arrangementets fargestil. Programmets tekst og artister er hentet fra slottsfjells nettsider etter føringer i den opprinnelige oppgaveteksten. Som en utvidelse av oppgaven er det utviklet festivalpass, billett, buttons, veske/bag og kopper. 
Back to Top