Denne oppgaven omhandler film, og går ut på å
utvikle en selvvalgt filmplakat med et tilhørende DVD- cover. Oppgaven fokuserer på bruk av programvare, hovedsakelig Photoshop. Det fokuseres også på forståelse for bruk av dramaturgi og kommunikasjon. Denne oppgaven inkluderer 2 av 6 valgfrie oppgaver fra oppgavebeskrivelsen.
Valg av tema, fotografi, virkemidler og programvare er valgfritt. Jeg har valgt å utvikle en filmplakat for en fiktiv film under navnet Tornado. Filmen ligger under kategorien Thriller og er en spenningsfilm som omhandler gutten som er avbildet, og det å overleve en kraftig tornado. 
Back to Top