Denne oppgaven går ut på å planlegge et helt nytt selvvalgt cafekonsept. Det skal utvikles et forretningskonsept, en kommunikasjonsstrategi og en designløsning for kaféen.
Designløsningen skal inkludere logo/symbol og en komplett visuell identitet. Den visuelle identiteten skal implementeres på fasadeskilt, uniform, meny, app- symbol og face-bookside, og presenteres i en enkel profilveileder. Profilveilederen til denne oppgaven leveres som vedlegg, og vil ikke finnes i denne prosessboken. I tillegg skal det utvikles et mønster, materialer, farger og/eller effekter som du mener kan bidra til å videreføre den visuelle identiteten i lokalet/ interiøret.
Jeg har i denne oppgaven valgt å utvikle en smoothie- og juicebar, under navnet Blend Bar. Smoothie og juice er en trend i dagens samfunn, og flere og flere velger
å nyte denne type drikk. Dessverre inneholder de ofte mye sukker, og lite frukt og grønt. Blend Bar er derfor et cafekonsept som fokuserer på drikke uten tilsatt sukker og baserer seg på å blande/vende ingrediensene sammen fremfor å mose/knuse de. Dette for å ivareta de sunne vitaminene, mineralene og næringsstoffene. 
Back to Top